Op verzoek van het gezamenlijk bestuur van de Nazarethparochie en de parochie O.L.V. ten Hemelopneming is er in 2014 een stuurgroep opgericht voor het samenvoegen en herinrichten van de diaconie.

Maar wat is dat eigenlijk “Diaconie”? De letterlijke betekenis van diaconie is “het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben”. Kerkelijke armenzorg heette dat vroeger.

Zowel in de Nazareth- als in de O.L.V. ten Hemelopneming-parochie zijn vanuit het verleden activiteiten ontwikkeld in het kader van de diaconie. Zo zijn er in Prinsenbeek de werkgroepen Intercambio, Conciliair Proces, Caritas en Missie & Ontwikkeling. In de Nazareth-parochie wordt gesproken over “Kerk en Samenleving” en worden er diverse activiteiten ontwikkeld die onder Diaconie vallen.

De stuurgroep is er om één werkgroep op te richten voor Diaconie in het samenwerkingsverband. De krachten worden gebundeld. We luisteren naar elkaar, leren van elkaar en enthousiasmeren elkaar. Na de eerste bijeenkomsten voelen we allemaal de positieve energie waarmee we elkaar aansteken. We stellen ons als doel om een keuze te maken uit de huidige activiteiten en het gezamenlijk oppakken hiervan.

Gedurende het gehele jaar organissert de werkgroep verschillende activiteiten, zoals:
– Martinuspakketten: al een paar jaar inmiddels wordt er op één dag in november in de supermarkten in Princenhage aan de klanten gevraagd een product van hun boodschappen af te staan. Van alle verzamelde producten worden pakketten gemaakt waar mensen in de nabijheid die er behoefte aan hebben mee worden verrast.
– Vastenaktie: Deze jaarlijks terugkerende actie wordt samen opgezet. De actie houdt in dat we tijdens de vastentijd ons nog iets meer op de ander richten.
– Maandelijkse collectes voor een goed doel.
– In Effen worden met Palmpasen bloemstukjes geschonken aan ouderen en eenzamen.

Tot op heden zijn de gezamenlijke diaconale acties gericht op evenementen die ieder jaar terug komen. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we sommige acties uitbreiden. Met gezamenlijke krachten komen we verder! Wilt u ons helpen? Iedere hulp is welkom om de mens in nood te bereiken.

Voor informatie kunt u terecht bij
– Adrie Lint (pastor Nazareth/Prinsenbeek)
E-mail: adrielint@rkbredawest.nl
– Henk Teunissen (vanuit de Nazarethparochie)
E-mail: hendrik57teunissen@gmail.com
– Heidi Wijnsma (vanuit de parochie van Prinsenbeek)
E-mail: heidi.wijnsma@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email