De geloofsgemeenschap komt voort uit de voormalige H. Moeder Godsparochie. Deze werd in 1939 opgericht, toen pastoor Anssems de H. Moeder Godskerk liet bouwen. Het gebied van de geloofsgemeenschap beslaat ruwweg het zuidwestelijke buitengebied van de gemeente Breda, met de buurtschappen Overa, de Rith en Effen.Kerk Effen

Adres

Effenseweg 3, 4813 BA Breda,
tel: 076-5212825.
Banknummer: Rabobank 1424.04.187

Het secretariaat van de geloofs-gemeenschap is elke vrijdagmorgen geopend van 09.00 tot 11.00 uur.
Het is gehuisvest in het koetshuis, de ruimte tussen de pastorie en de kerk, met de ingang naast de sacristie. U kunt er afspraken maken of misintenties opgeven. Gewoon voor een praatje en een kop koffie mag ook! Desgewenst kunnen misintenties ook schriftelijk (de brievenbus hangt aan de buitenkant van de kerk) worden doorgegeven.

Vieringen

Wekelijks is er op zondagmorgen om 9.30 uur een dienst in onze kerk. Meer informatie over het liturgisch rooster vindt u op de pagina vieringen of in het wijkblad Effen IN Letters.
Elke vrijdagmorgen (van maart tot en met oktober) is er het morgengebed, om 9.00 uur in de Mariakapel van de kerk. Ieder is van harte welkom om samen met ons te bidden bij Maria. In de wintermaanden is het alleen op de eerste vrijdag van de maand.

Contactpastor

Vanuit het pastoresteam van de Nazarethparochie is Adrie Lint de contactpastor van de geloofsgemeenschap.

Kerkkoor Effen

Drie van de vier zondagen in de maand zingt het kerkkoor bij de vieringen in de H. Moeder Gods kerk, onder leiding van Peter van Ginneken of Piet Rasenberg. Op donderdagavond houdt het koor haar repetities in gemeenschapshuis Kievitslaar. Meer informatie over het koor op hun website.

Gemeenschap van Effen

De gemeenschap telt ruim 1100 inwoners, waarvan er 850 lid zijn van de geloofsgemeenschap. Velen van hen zijn als vrijwilliger betrokken bij die geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld als lid van het koor, als liturgisch assistent, koster, administratief medewerker of onderhoudswerker. Gemeenschapsgevoel, nauw samenhangend met de beleving van buurtschap en nabuurschap, is zeer kenmerkend voor het leven in Effen en voor de plaatselijke gemeenschap. De gemeenschap is verstoken van winkelvoorzieningen. Effen kent nabij de kerk enkele kleine nieuwe woonwijken, de overige woningen liggen verspreid over het omvangrijke platteland.

Parochiecommissie en pastoraatsgroep

De organisatie wordt gevormd door de parochiecommissie en de pastoraatgroep.
– Voorzitter van de parochiecommissie is dhr. J.A.M. Hendrickx, Overaseweg 240, 4836 BD Breda,Tel. 076 5650972, secretaris is dhr. P.P.M. Kamps, Effenseweg 40, 4838 BB Breda, Tel. 076 5226769.
– Contactpersoon van de pastoraatgroep is mw. R. van Rijckevorsel, Overaseweg 268, 4836 BD Breda,Tel. 076 5611406.

Moeder Godsvergadering

Naast het parochiecommissie is er in de geloofsgemeenschap de zogenoemde Moeder Godsvergadering, welke de taak heeft parochiecommissie en pastores te adviseren over het beleid in de geloofsgemeenschap. Deze Moeder Godsvergadering komt vier keer per jaar bij elkaar. De voorzitter en secretaris van de parochiecommissie zijn ook voorzitter en secretaris van de Moeder Godsvergadering.

Boekje De Kerk van Effen

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de H. Moeder Godskerk heeft Piet Rasenberg een fraai boekje geschreven over de geschiedenis van de kerk en haar parochie. Met veel illustraties en fotomateriaal. Dit boekje is nog op het secretariaat te verkrijgen.

Print Friendly, PDF & Email