Martinuskerk PrincenhageDe geloofsgemeenschap van de H. Martinus heeft oude papieren. De bossen, akkers en beemden van het gebied behoorden in de middeleeuwen tot de goederen van de Abdij van Thorn. In 1261werd door de Abdis van Thorn in dit gebied een aantal parochies opgericht, waaronder Mertersem of Hage. Dit Hage(vanaf de 18e eeuw Princenhage geheten) omvatte het gebied van het huidige Breda-West, Haagse beemden, Prinsenbeek, Liesbosch en Effen.

De huidige geloofsgemeenschap uit de wijken Princenhage en Heilaar (voormalige Martinus-parochie) en uit het buitengebied van Liesbos (voormalige parochie).

Adres en openingstijden

Geloofsgemeenschap H. Martinus (Nazarethparochie)
Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda
Tel: 076-5213873
Email: info@nazarethparochie.nl

Het secretariaat van de geloofsgemeenschap is gehuisvest in het Martinushuis (vlak achter de kerk). Elke werkdag is het geopend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt dan afspraken maken voor huwelijken, doopvieringen of jubilea en misintenties opgeven.

Vieringen

Elke zondag is er om 11.00 uur een dienst in onze kerk. Meer informatie over het liturgisch rooster vindt u op de pagina Vieringen.

Elke donderdagmorgen is er om 9.00 een viering of ochtendgebed.
De Mariakapel is elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 open voor een Weesgegroet en een kaarsje.

Contactpastor

Vanuit het pastoresteam van de Nazarethparochie is Adrie Lint de contactpastor van de geloofsgemeenschap.

Koren

Binnen de geloofsgemeenschap zijn drie koren actief.

–  Martinuskoor
Het parochiekoor van de Martinuskerk zingt twee á drie keer per maand, bij en in de zondagse viering. Het Martinuskoor is een groot koor dat in februari 2016 al weer 45 jaar bestaat. In het koor zijn bas, tenor, alt, sopraan vertegenwoordigd. Het is een gemoedelijke club vrienden die plaats heeft voor nieuwe vrienden. De repetities zijn op donderdagavond om 20.00 uur in de St. Martinuskerk. Het Martinuskoor zingt om de week in de zondagviering.Wie belangstelling heeft kan gerust eens een keertje komen meezingen. Dirigent van het Martinuskoor is Ronald Dielemans. Kijk maar eens op de website van het Martinuskoor Princenhage.

Afbeelding Martinuskoor

–  Weekkoor Martinus
Dit koor verzorgt de zang tijdens uitvaartdiensten, huwelijksdiensten en overige jubileumdiensten. Het is een trouw koor met veel gezelligheid. Dirigente is Alice van der Gaast.

–  Jongerenkoor Princenhage JKP
Het jongerenkoor Princenhage bestaat uit ongeveer 30 jongeren met een gemiddelde leeftijd van rond de 20. Elke vrijdagavond repeteren zij van 20.00 tot 22.00. Dat ze zingen leuk vinden spreekt voor zich, al draait niet alles om het zingen. Na de repetitie is het vaak nog heel gezellig.Je hoeft geen ervaren zanger(es) te zijn als je wilt komen zingen. Iedereen kan zingen en door te oefenen word je alleen maar beter. Bij het zingen in het koor heb je steun aan elkaar.
Het koor wordt begeleid door een uitgebreid combo (piano, drums, gitaar, basgitaar en regelmatig fluit). Met een aantal keer per jaar een optreden. Ieder jaar doen ze mee aan het Jongerenkoren-festival in Rijsbergen. Naast zingen zijn er nog meer activiteiten, zoals het koorfeest en het koorweekend. Voor veel meer informatie kijk op de website van het JKP.

Gemeenschap

De geloofsgemeenschap bestaat uit ongeveer 6000 personen die ingeschreven staan. Binnenkort worden ook de wijken Haagpoort, Tuinzicht en Westerpark van Breda toegevoegd aan deze geloofskern (ongeveer 5000 personen).

Parochiecommissie en pastoraatsgroep

De organisatie wordt gevormd door de parochiecommissie en de pastoraatsgroep. Contactpersoon daarvan is Marij van Oosterhout, email-adres: marijvanoosterhout@ziggo.nl.
Twee keer per jaar organiseert de parochiecommissie een Martinusberaad, een overleg van alle contactpersonen van werkgroepen uit de geloofsgemeenschap.

St Martinusgilde

Draagt u de St. Martinuskerk ook een warm hart toe?
In 1993 is het St. Martinusgilde opgericht door Princenhaagse particulieren en ondernemers. De leden van het Gilde willen de St. Martinuskerk als markant monument in het centrum van Princenhage behouden. Daartoe doneren onze leden jaarlijks euro 75,- waarvan euro 50,- ten goede komt van het kerkonderhoud. Van de resterende euro 25,- worden onze jaarlijkse bijeenkomsten gefinancierd. Spreekt dit concept u (net als onze overige 180 leden) ook aan en meld u aan als nieuw lid (Laan van Mertersem 42, 4813 GH Breda). U bent van harte welkom.
Kijk verder op de website van het Martinusgilde.

Lees verder over de geschiedenis van de kerk en parochie H. Martinus…

Op Youtube staat een korte film die een impressie geeft van de Martinuskerk, gemaakt door de dhr. A. Floren. Over de bijbehorende muziek zijn de meningen verschillend.

x (x)
Print Friendly, PDF & Email