In de regel is er een vaste zondag in de maand waarop we de kinderen uit onze parochie dopen. De doopvieringen starten meestal rond 12.30 uur. Dit kan in de Martinuskerk van Princenhage of in de H. Moeder Godskerk van Effen. Als er in een bepaalde maand geen doopviering is, kan het indien gewenst ook in de kerk van Prinsenbeek plaatsvinden. Wel is het raadzaam om tijdig een afspraak te maken.

Opgeven voor het doopsel kunt u
bij het secretariaat
van de Nazarethparochie:

Haagsemarkt 4,
4813 BA Breda,
tel. 076-5213873
(door de week elke morgen
van 9.00 tot 12.00 uur geopend)

Print Friendly, PDF & Email