Voor dringende vragen kunt u ons altijd bereiken op tel. 06-14962111

Secretariaat van de parochie
Haagsemarkt 4
4813 BA Breda
tel. 076-5213873
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Website: www.nazarethparochie.nl
E-mail: info@nazarethparochie.nl
Banknummer:
Rabobank NL 62 0142 4570 19
ofwel ING Bank NL10 0002 3157 15

Secretariaat H. Moeder Gods in Effen
Effenseweg 3
4813 BA Breda
tel. 076-5212825.
Openingstijden: vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur
Banknummer:
Rabobank NL44 RABO 0142 4041 87

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand – Heuvel
Mgr. Nolensplein 10
4812 JC Breda
tel. 076-5215047
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Banknummer:
Rabobank NL66 RABO 0142 4041 79
ofwel ING Bank NL35 INGB 0001 1296 34

Voormalige geloofsgemeenschap
rond Anna-Rozenkrans
Meidoornstraat 111
4814 KB Breda
Banknummer: Rabobank NL36 RABO 0142 4092 78
ofwel ING Bank NL 32 INGB 0001 1285 24

Opgeven misintenties
Misintenties kunt u opgeven bij het secretariaat van de kerk waar u de intenties wilt laten bidden (zie onder). Wij vragen u om de misintenties steeds contant te betalen. De kosten zijn € 10,50 per misintentie.

Opgeven voor doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u dit opgeven bij het secretariaat van de Nazarethparochie, Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda, tel. 076-5213873.

Aanmelden voor huwelijk
Aanmeldingen voor een huwelijk kunt u doen bij het secretariaat van de Nazarethparochie, Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda, tel. 076-5213873. U kunt dan het beste vragen naar mevr. Addy van Tilburg. Bij haar kunt u ook terecht met al uw vragen over een huwelijk. Meestal is zij op maandagmorgen op het secretariaat aanwezig.

Huisbezoek of thuis de heilige Communie ontvangen
Als u het op prijs stelt dat een van de pastores bij u op bezoek komt, neem dan contact op met het contactadres van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de parochie.
Als u aan huis gebonden bent en thuis de communie wilt ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met het contactadres van uw geloofsgemeenschap. Er zijn vrijwilligers die dit graag voor u verzorgen. Vooraf wordt met u een afspraak gemaakt over dag en tijd. Ook als u alleen rond hoogfeesten de communie wilt ontvangen, kunt u daar om verzoeken via een van de secretariaten.

Verzoek om ziekenzalving
Als u het sacrament van de zieken of de ziekenzegen wilt ontvangen, neem dan tijdig contact op met het secretariaat of met een van de leden van het pastoraal team.

Parochiebestuur
De leden van het parochiebestuur en hun e-mailadressen zijn:

Voorzitter en pastoor: Paul Heye, tel. 076-5213873,
e-mail: paulheye @ rkbredawest.nl
Vice-voorzitter: Jan Hendrickx (lid), tel. 076-5650972.
Secretaris: Jos Rombouts, e-mail:jos.rombouts @ casema.nl
Penningmeester: vacature
Kees van Oosterhout (lid), tel. 076-5218025.
Gonny de Roos (lid), tel. 076 5228142
Henk Teunissen (lid), tel. 076 5427667

Webmaster
Graag horen wij uw reactie op onze website. Van uw opmerkingen kunnen we leren. Uw reactie kunt u sturen naar webmaster adrielint@rkbredawest.nl.

Print Friendly, PDF & Email