Welkom op onze website

“Een cultuur van ontmoeting vereist dat we niet alleen bereid zijn te geven, maar ook van anderen te ontvangen.”
(Paus Franciscus – 24 januari 2014)

Vredesmars: vrede verbindt

Vrede verbindt, Vrede vlecht, Wie durft?.

Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht, waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst voor het onbekende. Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen met verschillende religieuze achtergronden, jongens en meisjes, en hen lessen in vrede te geven. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor de lessen in haat en geweld, waarmee ze opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie dat verbinding vrede brengt.

Het Mondiaal Centrum Breda wil samen met andere organisaties op zaterdag 24 september om 15.00 uur  een vredesmars organiseren vanaf AZC de Boschpoort aan de Nassausingel, naar het oude Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden en vervolgens naar het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71. De dag wordt daar afgesloten met muziek en eten.

20160825Vredesmars Lees verder →

Vormsel: Lopend Vuurtje

Vormelingendag
LopendVuurtjezaterdag 1 oktober 2016 van 10.00 tot 15.30 uur
Bergen op Zoom

Beste vormeling,
Lopend Vuurtje is gezellig, met veel actie en soms heel stil. Het is een afwisselende dag speciaal voor jou en alle andere vormelingen uit het hele bisdom van Breda.

Nieuwsgierig?
Bekijk het filmpje hieronder. Ook je ouders en/of begeleiders zijn van harte welkom. Voor hen is er een apart programma.

Enthousiast?
Meld je via e-mail aan bij jouw parochie.
Tot ziens op zaterdag 1 oktober,

Viering Maria Tenhemelopneming

20160810MariaHemelvaartMaandag 15 augustus

Feest van Maria Tenhemelopneming

Om 10.00 uur is er een feestelijke viering in de Martinuskerk
(Haagsemarkt, Princenhage).

Na de viering is er weer een gezellige ontmoeting met koffie en thee. Ieder is van harte uitgenodigd!

Groepen 8 bezoeken katholieke kerk

Vrijdagochtend 24 juni hebben de twee groepen 8 van KBS De Horizon de kerk van de parochie O.L. Vrouwe ten Hemelopneming in Prinsenbeek bezocht. De groepen 8 doen mee aan het erfgoedproject ‘heilige huisjes’. Tijdens dit project ontdekken de kinderen verschillen en overeenkomsten tussen geloven en godsdiensten. Een onderdeel hiervan is een bezoek op locatie. Een week geleden bezochten ze de synagoge en moskee in Breda en nu waren ze te gast in de katholieke kerk in Prinsenbeek.

Lees verder →

Vormsel 2017

vormselGaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8
en wil zij/hij meedoen met de vormselvoorbereiding?

Geeft u dan alvast de naam- en adresgegevens van uw kind door aan de vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd alle informatie binnen krijgt. Het e-mailadres van de werkgroep is: vormselwerkgroep@hotmail.nl.

Alvast 2 data voor in uw agenda:
Dinsdagavond 13 september 2016 om 20.00 uur: Informatieavond in de sacristie van de kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Prinsenbeek.
Vrijdagavond 10 februari 2017 om 19.00 uur: vormselviering.
De vormselviering vindt in 2017 plaats in de kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming, Markt 34 in Prinsenbeek.

Snoeien tegen kanker

20160615TaxusHeeft u een ‘Taxus’ in uw tuin die nodig een snoeibeurt kan gebruiken? Gooi het snoeisel dan niet weg, maar verzamel het en lever het in. In deze plant zit namelijk het stofje ‘Baccatine’, dat gebruikt wordt om chemokuren te produceren. De taxushaag die bruikbaar is, groeit voornamelijk in West-Europa. Het is daarom belangrijk dat wij in Nederland elke jaar zo veel mogelijk snoeisel ophalen.

Lees verder →

Afsluitende viering 26 juni

20160626SlotvieringsmallElk jaar, kort voor de vakantie, sluiten wij het werkjaar in Princenhage af met een viering waaraan alle koren van de Martinuskerk meewerken.
Van harte nodigen wij u uit hierbij ook aanwezig te zijn:
Het thema is dit jaar:  “Kijk eens bij de buren

Wij zien u dus graag op zondag 26 juni om 11.00 uur in onze Martinuskerk. Voor de kinderen is er een eigen programma, neem ze dus vooral mee !

Na de viering is er gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje in de grote tent op de kerkwei.

Met een vriendelijke groet, en tot dan
Pastores, pastoraatsgroep en parochiecommissie.

Pelgrims naar Oudenbosch

MisericordessicutpaterlogoDe Nazarethparochie van Breda-West, Princenhage en Prinsenbeek ging op woensdag 25 op bedevaart naar de basiliek van de HH. Agatha en Barbara te Oudenbosch. De pelgrimage werd ondernomen in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Lees verder →

Afscheid pastor Giny van der Korput

GinyvanderKorputsmallOp 15 juni 2016 bereikt pastor Giny van der Korput de pensioengerechtigde leeftijd.
Wij zijn dankbaar voor haar enthousiasme en toewijding waarmee zij zich heeft ingezet voor onze parochies.

Wij nemen afscheid van haar in een feestelijke Eucharistieviering
op zondag 5 juni om 9.30 uur in de parochiekerk van Prinsenbeek, Markt 34.
Na de viering is er tot 13.00 uur een afscheidsreceptie in Café Marktzicht,
Markt 10 te Prinsenbeek.

U bent van harte uitgenodigd bij het afscheid van Giny aanwezig te zijn!

Namens de parochiebesturen en het pastorale team,
pastoor Paul Heye.